Koniec kryzysu? Prognoza sytuacji gospodarczej w 2014 r.

W trakcie drugiego dnia XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych prognozę sytuacji gospodarczej w 2014 r. przedstawi dr Andrzej Bratkowski (członek Rady Polityki Pieniężnej, biografia w zakładce PORTRETY).

Prezentacja w pierwszej części charakteryzować będzie genezę spowolnienia gospodarczego w 2013 r. i główne jego przyczyny:  pogorszenie sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej, zacieśnienie polityki fiskalnej i monetarnej.

W drugiej części  przeanalizowane zostaną zjawiska wskazujące na odwrócenie trendu  spadkowego, związane  zarówno z relacjami gospodarczymi z zagranicą, jak i zmianami wewnątrz gospodarki polskiej. 

Następnie przedstawione zostaną prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych w 2014 r: produktu narodowego brutto i jego głównych składowych, salda rachunku bieżącego bilansu płatniczego, produkcji przemysłowej i budowlanej, dynamiki zatrudnienia i płac oraz wysokości inflacji i stóp procentowych.

W ostatniej części wystąpienia omówione zostaną główne czynniki ryzyka mogące spowodować odchylenia rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych od podstawowego scenariusza przedstawionego w prezentacji.

 ORGANIZATORZY

W 2013 r. organizację Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych z racji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 20 – lecia istnienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych powierzono Zarządowi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. czytaj więcej

OFERTA HOTELOWA

Informujemy, iż wstępnie zarezerwowaliśmy miejsca w wymienionych hotelach po wynegocjowanej cenie. Uczestnik Konferencji sam potwierdza rezerwację w wybranym hotelu i pokrywa koszty. REKOMENDUJEMY WCZEŚNIEJSZE REZERWACJE. czytaj więcej

OFERTA SPONSORSKA

Oferujemy Państwu możliwość selektywnego wyboru form promocji z listy lub indywidualnego porozumienia się z organizatorami Konferencji, w celu ustalenia odpowiedniej formy jej sponsorowania. W zależności od wysokości ufundowanej kwoty organizatorzy zobowiązują się do należytego wyeksponowania Państwa firmy. czytaj więcej

 

Kontakt

PFSRM

ul. Nowogrodzka 50 l. 430

00 - 695 Warszawa

Tel:  22 627 07 17

email: pfsrm@pfsrm.pl