Relacja z XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

Listy gratulacyjne przekazane na ręce Prezydenta PFSRM z okazji Jubileuszu 20 - lecia PFSRM

Z okazji Jubileuszu 20 - lecia istnienia PFSRM listy gratulacje na ręce Prezydenta PFSRM złożyli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarski Morskiej – Piotr Styczeń, Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego – Piotr Walczyk, oraz Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – prof. dr hab. Zbigniew Messner.

Kronika 20 - lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

1993 rok - TYMCZASOWY KOMITET POROZUMIEWAWCZY

W Katowickim hotelu Senator w dniach 3 – 4 kwietnia rozpoczyna działalność Tymczasowy Komitet Porozumiewawczy w składzie: Andrzej Hopfer, Zdzisław Małecki, Andrzej Kalus (przewodniczący). W spotkaniu biorą także udział przedstawiciele kilku regionalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych: Wacław Baranowski (Warszawa), Lech Bomerski (Poznań), Henryk Czajkowski (Gdańsk), Lech Gutry (Katowice), Krzysztof Grzesik (Warszawa), Henryk Jędrzejewski (Warszawa), Jerzy Szarek (Kraków), Aleksandra Skośkiewicz (Łódź), Zdzisław Skwarczyński (Częstochowa) i Zygmunt Solarz (Szczecin).

Wcześniej, w grudniu 1992 roku, w Częstochowie odbyła się I Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych poświęcona tworzącemu się zawodowi „rzeczoznawca majątkowy”.

DOROBEK NAUKI NA RZECZ RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

20 lat istnienia zawodu rzeczoznawcy majątkowego to okazja do różnego rodzaju podsumowań. Jednym z podsumowań będzie wygłaszane podczas XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych przez prof. Ryszarda Cymermana z Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wystąpienie prezentujące DOROBEK NAUKI NA RZECZ RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO.

Strony



ORGANIZATORZY

W 2013 r. organizację Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych z racji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 20 – lecia istnienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych powierzono Zarządowi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. czytaj więcej

OFERTA HOTELOWA

Informujemy, iż wstępnie zarezerwowaliśmy miejsca w wymienionych hotelach po wynegocjowanej cenie. Uczestnik Konferencji sam potwierdza rezerwację w wybranym hotelu i pokrywa koszty. REKOMENDUJEMY WCZEŚNIEJSZE REZERWACJE. czytaj więcej

OFERTA SPONSORSKA

Oferujemy Państwu możliwość selektywnego wyboru form promocji z listy lub indywidualnego porozumienia się z organizatorami Konferencji, w celu ustalenia odpowiedniej formy jej sponsorowania. W zależności od wysokości ufundowanej kwoty organizatorzy zobowiązują się do należytego wyeksponowania Państwa firmy. czytaj więcej

 

Kontakt

PFSRM

ul. Nowogrodzka 50 l. 430

00 - 695 Warszawa

Tel:  22 627 07 17

email: pfsrm@pfsrm.pl