Listy gratulacyjne przekazane na ręce Prezydenta PFSRM z okazji Jubileuszu 20 - lecia PFSRM

Z okazji Jubileuszu 20 - lecia istnienia PFSRM listy gratulacje na ręce Prezydenta PFSRM złożyli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarski Morskiej – Piotr Styczeń, Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Prezes Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego – Piotr Walczyk, oraz Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – prof. dr hab. Zbigniew Messner.

Kronika 20 - lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

1993 rok - TYMCZASOWY KOMITET POROZUMIEWAWCZY

W Katowickim hotelu Senator w dniach 3 – 4 kwietnia rozpoczyna działalność Tymczasowy Komitet Porozumiewawczy w składzie: Andrzej Hopfer, Zdzisław Małecki, Andrzej Kalus (przewodniczący). W spotkaniu biorą także udział przedstawiciele kilku regionalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych: Wacław Baranowski (Warszawa), Lech Bomerski (Poznań), Henryk Czajkowski (Gdańsk), Lech Gutry (Katowice), Krzysztof Grzesik (Warszawa), Henryk Jędrzejewski (Warszawa), Jerzy Szarek (Kraków), Aleksandra Skośkiewicz (Łódź), Zdzisław Skwarczyński (Częstochowa) i Zygmunt Solarz (Szczecin).

Wcześniej, w grudniu 1992 roku, w Częstochowie odbyła się I Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych poświęcona tworzącemu się zawodowi „rzeczoznawca majątkowy”.

DOROBEK NAUKI NA RZECZ RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO

20 lat istnienia zawodu rzeczoznawcy majątkowego to okazja do różnego rodzaju podsumowań. Jednym z podsumowań będzie wygłaszane podczas XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych przez prof. Ryszarda Cymermana z Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wystąpienie prezentujące DOROBEK NAUKI NA RZECZ RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO.

Wygłoszenie prelekcji podczas XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych potwierdził profesor Grzegorz Kołodko

„Dokąd zmierza Świat i Polska” to tytuł wystąpienia prof. Grzegorza Kołodko, który potwierdził udział w październikowej XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych.  Profesor Grzegorz W. Kołodko to intelektualista i polityk, teoretyk i praktyk,  jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, autor prac publikowanych w 26 językach i najczęściej cytowany na śmiecie polski ekonomista, uznany autorytet w dziedzinie teorii i praktyki rozwoju społeczno – gospodarczego, Doktor Honoris Causa i honorowy profesor ośmiu zagranicznych uniwersytetów. Wicepremier i minister finansów w latach 1994 – 1997 i 2002 – 2003.

Koniec kryzysu? Prognoza sytuacji gospodarczej w 2014 r.

W trakcie drugiego dnia XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych prognozę sytuacji gospodarczej w 2014 r. przedstawi dr Andrzej Bratkowski (członek Rady Polityki Pieniężnej).

Prezentacja w pierwszej części charakteryzować będzie genezę spowolnienia gospodarczego w 2013 r. i główne jego przyczyny:  pogorszenie sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej, zacieśnienie polityki fiskalnej i monetarnej.

Wycena nieruchomości na arenie międzynarodowej

Kryzys finansowy w Europie spowodował zaostrzenie nadzoru i regulacji rynków finansowych oraz znaczne przesunięcie kontroli z poziomu krajowego na poziom Unii Europejskiej. W wyniku tego główne organy wyznaczające międzynarodowe standardy wyceny, a mianowicie Rada ds. Międzynarodowych Standardów Wyceny („IVSC”, z ang. International Valuation Standards Council), Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych („TEGoVA”oraz Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców („RICS”, z ang. Royal Institution of Chartered Surveyors,), angażowały się w konkurencyjny lobbing, którego celem było zapewnienie wpływów wśród decydentów i organów nadzoru Unii Europejskiej.

Jubileusz 20 - lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

W 2013 roku Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych obchodzi 20 – lecie istnienia. Okazją do obchodów Jubileuszu jest organizowana w Warszawie przez Zarząd PFSRM XXII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Idea powołania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (organizacji ponad stowarzyszeniowej) wyłoniła się podczas I Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie w 1992 roku. Działacze kilkunastu istniejących wówczas stowarzyszeń zrzeszających specjalistów w zakresie szacowania wartości nieruchomości, postanowili podjąć działania integrujące i koordynujące ich pracę na szczeblu centralnym. Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych założyło 15 stowarzyszeń w 1993 roku. Aktualnie członkami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych są 23 regionalne stowarzyszenia ...

Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza do udziału w XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

W dniach 24 - 25 października 2013 r. w Warszawie w sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się XXII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych pt. DWIE DEKADY GOSPODARKI RYNKOWEJ, DWIE DEKADY RZECZOZNAWSTWA MAJĄTKOWEGO.

Konferencja  powiązana będzie z obchodami 20 – lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w związku z czym programie znalazło się miejsce na podsumowanie tego co było i jest obecnie zarówno w zakresie zawodu rzeczoznawcy majątkowego, jak i otaczającej, ciągle zmieniającej się, rzeczywistości gospodarczej. Poza spojrzeniem w przeszłość i ocenę teraźniejszości część planowanych wystąpień będzie dotyczyła przyszłości, w tym będzie okazją prezentacji prognoz gospodarczych.

Połączenie tych dwóch obszarów tj. rzeczoznawstwa majątkowego i gospodarki rynkowej może być okazją do zobrazowania odbiorcom zewnętrznym udziału środowiska rzeczoznawców majątkowych w transformacji gospodarczej oraz wykazania, że rzeczoznawcy majątkowi jako środowisko zawodowe mogą być aktywnym uczestnikiem procesów gospodarczych w przyszłości. Dla uczestników Konferencja będzie okazją do wysłuchania ciekawych wystąpień, nawiązania kontaktów i dyskusji.ORGANIZATORZY

W 2013 r. organizację Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych z racji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 20 – lecia istnienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych powierzono Zarządowi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. czytaj więcej

OFERTA HOTELOWA

Informujemy, iż wstępnie zarezerwowaliśmy miejsca w wymienionych hotelach po wynegocjowanej cenie. Uczestnik Konferencji sam potwierdza rezerwację w wybranym hotelu i pokrywa koszty. REKOMENDUJEMY WCZEŚNIEJSZE REZERWACJE. czytaj więcej

OFERTA SPONSORSKA

Oferujemy Państwu możliwość selektywnego wyboru form promocji z listy lub indywidualnego porozumienia się z organizatorami Konferencji, w celu ustalenia odpowiedniej formy jej sponsorowania. W zależności od wysokości ufundowanej kwoty organizatorzy zobowiązują się do należytego wyeksponowania Państwa firmy. czytaj więcej

 

Kontakt

PFSRM

ul. Nowogrodzka 50 l. 430

00 - 695 Warszawa

Tel:  22 627 07 17

email: pfsrm@pfsrm.pl