ORGANIZATORZY

W 2013 r. organizację XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych z racji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 20 – lecia istnienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych powierzono Zarządowi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Jednocześnie Rada Krajowa PFSRM powołała KOMITET ORGANIZACYJNY, w skład którego wchodzą:

Krzysztof Bratkowski

-

Prezydent PFSRM

Robert Dobrzyński

-

Wiceprezydent PFSRM

Krzysztof Gabrel

-

Wiceprezydent PFSRM

Janusz Jasiński

-

Wiceprezydent PFSRM

Jolanta Nosek – Haich

-

Prezes Małopolskiego SRM w Krakowie

Joanna Grzesiak

-

Prezes SRM w Bydgoszczy


 

Mając na uwadze wyjątkowy dla środowiska rzeczoznawców majątkowych charakter Konferencji do składu KOMITETU HONOROWEGO XXII KKRzM, zaproszone zostały osoby szczególnie zasłużone w działaniach na rzecz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego - nagrodzone medalem „AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM”.

 

KOMITET HONOROWY:

Henryk Jędrzejewski – przewodniczący

Wacław Baranowski

Zygmunt Bojar  

Ryszard Cymerman

Lucyllia Głogowska

Krzysztof  Grzesik

Henryk Hajdasz

Andrzej  Hopfer

Stanisława  Kalus

Andrzej Kalus

Ewa Kucharska – Stasiak          

Zdzisława Ledzion – Trojanowska

Zdzisław Małecki

Tomasz Telega

Mieczysław Prystupa

Sabina Źróbek 

 ORGANIZATORZY

W 2013 r. organizację Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych z racji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 20 – lecia istnienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych powierzono Zarządowi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. czytaj więcej

OFERTA HOTELOWA

Informujemy, iż wstępnie zarezerwowaliśmy miejsca w wymienionych hotelach po wynegocjowanej cenie. Uczestnik Konferencji sam potwierdza rezerwację w wybranym hotelu i pokrywa koszty. REKOMENDUJEMY WCZEŚNIEJSZE REZERWACJE. czytaj więcej

OFERTA SPONSORSKA

Oferujemy Państwu możliwość selektywnego wyboru form promocji z listy lub indywidualnego porozumienia się z organizatorami Konferencji, w celu ustalenia odpowiedniej formy jej sponsorowania. W zależności od wysokości ufundowanej kwoty organizatorzy zobowiązują się do należytego wyeksponowania Państwa firmy. czytaj więcej

 

Kontakt

PFSRM

ul. Nowogrodzka 50 l. 430

00 - 695 Warszawa

Tel:  22 627 07 17

email: pfsrm@pfsrm.pl