Jubileusz 20 - lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

W 2013 roku Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych obchodzi 20 – lecie istnienia. Okazją do obchodów Jubileuszu jest organizowana w Warszawie przez Zarząd PFSRM XXII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych.

Idea powołania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (organizacji ponad stowarzyszeniowej) wyłoniła się podczas I Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie w 1992 roku. Działacze kilkunastu istniejących wówczas stowarzyszeń zrzeszających specjalistów w zakresie szacowania wartości nieruchomości, postanowili podjąć działania integrujące i koordynujące ich pracę na szczeblu centralnym. Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych założyło 15 stowarzyszeń w 1993 roku. Aktualnie członkami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych są 23 regionalne stowarzyszenia, reprezentujące w sumie ponad 3,5 tysiąca rzeczoznawców majątkowych. Głównym celem działalności PFSRM jest tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju zawodowego rzeczoznawców. PFSRM reprezentuje interesy środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi oraz działa na rzecz rozwiązań legislacyjnych i stosowania zasad etycznych służących ułatwianiu i przejrzystości obrotu nieruchomościami. Ponadto do celów działalności PFSRM należy: wypracowywanie zasad współdziałania i form integracji środowiska rzeczoznawców majątkowych, tworzenie warunków do uzyskiwania przez rzeczoznawców majątkowych certyfikatów, zgodnie z kryteriami międzynarodowymi  i krajowymi,  ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego, doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, tworzenie i wdrażanie standardów zawodowych, podejmowanie działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych oraz kontroli ich przestrzegania.

XXII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych jest okazją do świętowania Jubileuszu, podsumowań i wniosków. Sesja Jubileuszowa  odbędzie się pierwszego dnia konferencji, podczas której wystąpią między innymi: Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych: Krzysztof Bratkowski, oraz wszyscy dotychczasowi Prezydenci PFSRM : Andrzej Kalus (1993 - 1997 i 1997 - 2000), Wacław Baranowski (2000 - 2003), Andrzej Hopfer (2003 - 2006 i 2006 - 2009) i  Krzysztof Urbańczyk (2009 - 2012).

Gościem specjalnym sesji jubileuszowej będzie były Prezydent RP Lech Wałęsa.

Drugiego dnia Konferencji w Hotelu Hilton w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 63, odbędzie się pierwszy organizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych BAL RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH, wstępem do którego będzie koncert Ewy Bem.

 

sala balowa w Hotelu Hilton w WarszawieORGANIZATORZY

W 2013 r. organizację Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych z racji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 20 – lecia istnienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych powierzono Zarządowi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. czytaj więcej

OFERTA HOTELOWA

Informujemy, iż wstępnie zarezerwowaliśmy miejsca w wymienionych hotelach po wynegocjowanej cenie. Uczestnik Konferencji sam potwierdza rezerwację w wybranym hotelu i pokrywa koszty. REKOMENDUJEMY WCZEŚNIEJSZE REZERWACJE. czytaj więcej

OFERTA SPONSORSKA

Oferujemy Państwu możliwość selektywnego wyboru form promocji z listy lub indywidualnego porozumienia się z organizatorami Konferencji, w celu ustalenia odpowiedniej formy jej sponsorowania. W zależności od wysokości ufundowanej kwoty organizatorzy zobowiązują się do należytego wyeksponowania Państwa firmy. czytaj więcej

 

Kontakt

PFSRM

ul. Nowogrodzka 50 l. 430

00 - 695 Warszawa

Tel:  22 627 07 17

email: pfsrm@pfsrm.pl