Wygłoszenie prelekcji podczas XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych potwierdził profesor Grzegorz Kołodko

„Dokąd zmierza Świat i Polska” to tytuł wystąpienia prof. Grzegorza Kołodko, który potwierdził udział w październikowej XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych.  Profesor Grzegorz W. Kołodko to intelektualista i polityk, teoretyk i praktyk,  jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych, autor prac publikowanych w 26 językach i najczęściej cytowany na śmiecie polski ekonomista, uznany autorytet w dziedzinie teorii i praktyki rozwoju społeczno – gospodarczego, Doktor Honoris Causa i honorowy profesor ośmiu zagranicznych uniwersytetów. Wicepremier i minister finansów w latach 1994 – 1997 i 2002 – 2003.

Koniec kryzysu? Prognoza sytuacji gospodarczej w 2014 r.

W trakcie drugiego dnia XXII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych prognozę sytuacji gospodarczej w 2014 r. przedstawi dr Andrzej Bratkowski (członek Rady Polityki Pieniężnej).

Prezentacja w pierwszej części charakteryzować będzie genezę spowolnienia gospodarczego w 2013 r. i główne jego przyczyny:  pogorszenie sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej, zacieśnienie polityki fiskalnej i monetarnej.

Wycena nieruchomości na arenie międzynarodowej

Kryzys finansowy w Europie spowodował zaostrzenie nadzoru i regulacji rynków finansowych oraz znaczne przesunięcie kontroli z poziomu krajowego na poziom Unii Europejskiej. W wyniku tego główne organy wyznaczające międzynarodowe standardy wyceny, a mianowicie Rada ds. Międzynarodowych Standardów Wyceny („IVSC”, z ang. International Valuation Standards Council), Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych („TEGoVA”oraz Królewski Instytut Dyplomowanych Rzeczoznawców („RICS”, z ang. Royal Institution of Chartered Surveyors,), angażowały się w konkurencyjny lobbing, którego celem było zapewnienie wpływów wśród decydentów i organów nadzoru Unii Europejskiej.

Jubileusz 20 - lecia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

W 2013 roku Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych obchodzi 20 – lecie istnienia. Okazją do obchodów Jubileuszu jest organizowana w Warszawie przez Zarząd PFSRM XXII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych. Idea powołania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (organizacji ponad stowarzyszeniowej) wyłoniła się podczas I Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie w 1992 roku. Działacze kilkunastu istniejących wówczas stowarzyszeń zrzeszających specjalistów w zakresie szacowania wartości nieruchomości, postanowili podjąć działania integrujące i koordynujące ich pracę na szczeblu centralnym. Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych założyło 15 stowarzyszeń w 1993 roku. Aktualnie członkami Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych są 23 regionalne stowarzyszenia ...

StronyORGANIZATORZY

W 2013 r. organizację Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych z racji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 20 – lecia istnienia Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych powierzono Zarządowi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. czytaj więcej

OFERTA HOTELOWA

Informujemy, iż wstępnie zarezerwowaliśmy miejsca w wymienionych hotelach po wynegocjowanej cenie. Uczestnik Konferencji sam potwierdza rezerwację w wybranym hotelu i pokrywa koszty. REKOMENDUJEMY WCZEŚNIEJSZE REZERWACJE. czytaj więcej

OFERTA SPONSORSKA

Oferujemy Państwu możliwość selektywnego wyboru form promocji z listy lub indywidualnego porozumienia się z organizatorami Konferencji, w celu ustalenia odpowiedniej formy jej sponsorowania. W zależności od wysokości ufundowanej kwoty organizatorzy zobowiązują się do należytego wyeksponowania Państwa firmy. czytaj więcej

 

Kontakt

PFSRM

ul. Nowogrodzka 50 l. 430

00 - 695 Warszawa

Tel:  22 627 07 17

email: pfsrm@pfsrm.pl